fbpx

LIÊN HỆ MAXIMILLEN QUÂN PHẠM

Để liên hệ MAXIMILLEN QUÂN PHẠM hoặc đội ngũ của anh ấy, hãy sử dụng thông tin bên dưới…


  Bạn có thể liên hệ qua thông tin trực tiếp bên dưới. (Vui lòng liên hệ vào giờ hành chính: 9h00 – 17h30 hàng ngày)

   

  Hotline: 0961.760.537

  Email: info@mqpacademy.com

  THUÊ MAXIMILLEN QUÂN PHẠM

  Bạn muốn tư vấn 1:1 hoặc mời MAXIMILLEN QUÂN PHẠM chia sẻ
  trong sự kiện của mình, đây là giá của anh ấy

  Ăn Trưa Và Coaching
  Bạn muốn mời anh ấy ăn trưa để được Coaching trong thời gian đó?
  Địa điểm Hồ Chí Minh
  Chi phí: 500$/2 tiếng
  Chia Sẻ Trong Sự Kiện
  liên hệ số điện thoại 0961.760.537 để được tư vấn
  Đào Tạo Nội Bộ
  liên hệ số điện thoại 0961.760.537 để được tư vấn
  Close Menu